AGROPT spol. s r.o. 99 %

Pačlavice 173, Pačlavice, 76834

Posádky strojů jsou dlouhodobě stabilní, mají dlouholeté zkušenosti a jsou pro svou práci vysoce kvalifikované. Pro hladký průběh sklizně všechny námi používané stroje před sklizní prochází dokonalou technickou přípravou. K tomu máme k dispozici sehraný tým techniků a moderní servisní středisko.

www.agropt.cz/ 602 571 047

Zemědělské družstvo Sebranice 91 %

Sebranice 238, Sebranice, 67931

Naše Zemědělské družstvo Sebranice bylo založeno k 1.1.1994 po vystoupení našich členů ze Zemědělského obchodního družstva Kunštát. V současné době hospodaříme na 965 ha orné půdy a 148 ha trvalých travních porostech ve 14 katastrech. Chováme 150 krav černostrakatého skotu a tomu odpovídající počet telat a býků.

www.zdsebranice.eu/ 737259230