Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace 75 %

Botanická 63, Brno, 60200

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka je školou s šestiletou a čtyřletou formou studia. Gymnázium bylo založeno v roce 1983 jako Sportovní škola. Nyní na našem gymnáziu fungují dva studijní cykly: cyklus šestiletý a cyklus čtyřletý. Jsme středně velká škola se 14 třídami, které navštěvuje cca 420 žáků. Přibližně 20 % našich žáků jsou reprezentanti ČR.

www.sgldbrno.cz/ 541 212 176

Gymnázium Duhovka s.r.o. 75 %

Ortenovo náměstí 1275/34, Praha - Holešovice, 17000

Soukromé Gymnázium Duhovka, s.r.o., je součástí uceleného česko-anglického vzdělávacího systému Duhovka pro děti od 1,5 roku až do dospělosti. Nabízíme osmiletý Česko-anglický program zakončený mezinárodní i českou maturitou. Inspirujeme se především pedagogikou Marie Montessori.

www.duhovkagymnazium.cz 241 404 217

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. 75 %

Kristenova 58/27, Brno - Komín, 62400

Naše soukromé gymnázium nabízí unikátní osmiletý a čtyřletý vzdělávací program, který rozšiřuje klasické gymnaziální vzdělání o hudební, výtvarný a divadelní obor a velké množství volitelných předmětů. Jsme malá škola, díky čemu si naši učitelé si zpravidla rychle všimnou, když studenta něco trápí a mají více času promluvit s ním.

www.gymum.cz 541 224 508

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 75 %

, 18000 Praha,U libeňského zámku,

Gymnázium patří k jedněm z nejstarších a největších v Praze. Gymnázium má všeobecné zaměření. Od 3. ročníku se mohou žáci specializovat v rámci volitelných předmětů na informatiku a matematiku, přírodovědné předměty, společenskovědní předměty a na jazyky.

www.gulz.cz/ +420 266 199 750

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace 75 %

Tkalcovská 460, Jilemnice, 51401

Výuka probíhá ve třech budovách vzdálených od sebe do 10 min. chůze. Škola má 3 učebny pro výuku informatiky, odbornou učebnu fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, 2 učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebnu a jiné odborné učebny.

www.gymjil.cz/ 481 549 250

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace 75 %

Nad Špejcharem 574, Semily, 51301

Nabízíme individuální péči každému žákovi. Žáci mají větší možnost se nejen projevit, ale také se ptát, ověřovat, zjišťovat, utvrzovat se v porozumění, získávat nové poznatky, vědomosti, dovednosti. Pomáháme žákům získávat všeobecné a odborné znalosti, dovednosti a postoje se záměrem jejich nejlepšího uplatnění v životě

www.giosm.cz 481 622 544