Farní charita Aš 75 %

Mikulášská 9/21, Aš, 35201

Jsme samostatnou církevní právnickou osobou, zřízenou diecézním biskupem plzeňským dne 28.3.1994. Provozujeme tato zařízení: Azylový dům – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Charitní šatník – součást azylového domu, pro potřeby klientek Domova a další sociálně slabé občany

farcaritas.cz/ 737 237 344

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Prosek 75 %

U proseckého kostela 5/3, Praha - Prosek, 19000

Naleznete u nás pravidelné bohoslužby na Vyšehradě, výuka náboženství pro děti, křty dětí a dospělých, svatby, pohřby. Podle legend byl kostel založen už knížetem Boleslavem II. v roce 970, ale původní románská trojlodní bazilika byla postavena pravděpodobně až ve druhé polovině 11. století. V roce 1421 za husitských bouří byl kostel zapálen a pobořen.

www.kkvys.cz/ 605 460 058

Oblastní charita Pardubice 75 %

V Ráji 732, Pardubice - Zelené Předměstí, 53002

Jsme členem organizace, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR. Naše služby jsou koncipovány tak aby uživatel služeb mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost.

pardubice.charita.cz/ 777 736 015

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši 30 %

Husovo nám. 15/3, Aš - Aš, 35201

354 525 282

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích - %

Přerovská 174, Prusinovice, 76842

571 892 194