Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 1565, Zlín - Zlín, 76001

Telefon:577 577 712

E-mail: prozlinskraj@cuzk.cz

IČ:71185216


Kategorie