Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Čechovo nábřeží 1791, Pardubice, 53086

Telefon: 466 023 111

E-mail: propardukraj@cuzk.cz

IČ: 00213721


Kategorie